I 2002 var utgiftene 40 prosent høyere enn inntektene. Den økonomiske balansen er altså betydelig forbedret.

Rapporten bygger på informasjon om økonomi og undervisningstilbud i perioden 2002-2009 fra ulike kilder, spørreundersøkelse blant rektorer som har ansvar for opplæringen, og intervjuer av sentrale aktører i Hordaland, Troms og Oslo.

Blant hovedfunnene kan vi se følgende:

– Kommunene har høyere utgifter enn inntekter til norskopplæringen, men balansen er betydelig forbedret fra 2002 til 2009.
– Utgiftene til støttetjenester og lokaler utgjør henholdsvis 6 og 20 prosent av utgiftene. Lønn til lærere er viktigste utgiftspost.
– Økte tilskudd har gitt bedre økonomi, men ikke tilsvarende økt aktivitet.
– Særlig positiv økonomisk utvikling i små kommuner.
– Interkommunalt samarbeid har økt.
– Utfasingen av overgangsordningen har ikke skapt økonomiske problemer. Tvert imot er økonomisk balanse forbedret.

norsktilskuddet
Høyere utgifter til norskopplæring av voksne innvandrere
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Norsktilskuddet-Agenda.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Agenda Kaupang AS

Antall sider – 42

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport