Sammendrag:

Transnasjonal migrasjon fører til at sosiale bånd mellom mennesker som tidligere bodde i samme by, eller til og med i samme hus, plutselig strekkes over tusenvis av kilometer. Man kan spørre seg hva som egentlig skjer med de sosiale feltene mellom personer når bånd strekkes på denne måten. Diasporabefolkninger har i dag bedre muligheter til å kommunisere med familie og venner i andre deler av verden enn de noen gang tidligere har hatt, og derfor kan man forutsette at de transnasjonale sosiale feltene mellom disse personene ser annerledes ut i dag enn de gjorde før Internett og moderne, digital kommunikasjonsteknologi kom på banen. Denne masteroppgaven setter fokus på transnasjonale migranters bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Oppgaven søker å belyse hvordan denne bruken påvirker migrantenes mobilitets- og kommunikasjonsmønstre, og gjennom dette endrer deres sosiale felt.

Nettverkssamfunnets diasporaer
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2006/44386/nettverkssamfunnetsdiasporaer.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – UiO

Undertittel – Hvordan kan IKT-basert interaksjon endre transnasjonale migranters sosiale felt?

Språk – Norsk

Antall sider – 81

Dokumenttype – Masteroppgave