Tlf offentlig – Nei

Mobil offentlig – Nei

E-post offentlig – Nei

Kommune – Oslo

Facebook profil –

Min eller min forelder sitt fødeland – Norge

E-postadresse – linda@minotenk.no

Webside – http://minotenk.no

Kvalifikasjoner – Norsk islamkonvertitt og daglig leder for Minotenk- Minoritetspolitisk Tenketank.

Poststed – Oslo

Språk – Norsk

Tlf –

Etternavn – Alzaghari

Interressert i – intervjuobjekt media

Fornavn – Linda

Post nr – 0134

Mobil – +4794198134