Denne rapporten handler om jakten på kompetanse i en verden der ikke bare økonomien, men også kompetansen er i ferd med å bli global. Rapporten bygger på en undersøkelse av Norsk Industris medlems-bedrifter, og viser omfanget av bruken av utenlandsk arbeidskraft, hvilke land og områder arbeidskraften kommer fra, og hvilken kompetanse bedriftene har behov for i framtiden.

Arbeidsvandring over landegrenser skaper politiske og etiske utfordringer. Rapporten presenterer tre modeller som viser alternative strategier i jakten på kompetanse, og drøfter hvordan myndigheter og aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til kompetanseutvikling i et globalt perspektiv.

Jakten på kompetanse
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20012/20012.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – FAFO

Undertittel – Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri

Språk – Norsk

Antall sider – 50

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-578-3