Sammendrag:

Denne masteroppgaven tar for seg den franske innvandringspolitikken i perioden 2004 til ca. 2009. Nicolas Sarkozy satt som innenriksminister i Frankrike fra 2002 til 2004 og fra 2005 til 2007. I 2007 ble han valgt president. I alle disse årene har Nicolas Sarkozy vært en pådriver for en strengere innvandringspolitikk, både på nasjonalt nivå og på europeisk nivå. Han mener at den franske modellen for innvandring er mislykket. Nicolas Sarkozy er den viktigste talsmannen i Frankrike for den nye ”kvote-innvandring”-modellen.
Problemstillingen i oppgaven er følgende: ”Er den nye franske innvandringspolitikken i samsvar eller i kontradiksjon med den europeiske innvandringspolitikken?”
For å svare på problemstillingen har jeg først gjort rede for innvandringspolitikken i Frankrike, med hovedvekt på Sarkozy-perioden. Videre har jeg sett på innvandringspolitikken i den Europeiske union og på den spesielle rollen Frankrike har spilt i utformingen og utviklingen av denne politikken.
Spesielt i 2010 var det er rekke konflikter mellom EU og Frankrike, spesielt på grunn av Frankrikets behandling av Rom-folket. Ved første øyekast kan dette se ut som en prinsipiell forskjell i måten Frankrike og EU utformer innvandringspolitikken på. Analysen viser imidlertid at Nicolas Sarkozys politikk følger de europeiske linjene, og det er kun språkbruket til den franske presidenten som får de europeiske byråkratene til å reagere.
Både fransk og europeisk innvandringspolitikk har blitt strengere i de siste årene og Europa viser en tendens til å stenge sine grenser, eller, eventuelt, til å åpne de for ”utvalgte” innvandrere.
La politique sarkozienne d’immigration. harmonie ou contradiction avec la politique européenne ?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/ILOS/2010/107836/Sarkozy.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Språk – Fransk

Antall sider – 102

Dokumenttype – Masteroppgave