Dette førte til at sju petroleumsanlegg på land ble omfattet av det første vedtaket om allmenngjøring av tariffavtaler i norsk historie. I denne rapporten ser vi på hvordan lønns- og arbeidsvilkårene for de østeuropeiske arbeidstakerne er ivaretatt på landanleggene nesten tre år etter allmenngjøringsvedtaket. Sikkerhet er et annet nøkkelord for petroleumsnæringen. Rapporten beskriver også de østeuropeiske arbeidstakernes tilknytnings- og ansettelsesformer, kollegiale forhold og hvordan de trives på norske landanlegg.
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20032/20032.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – FAFO

Undertittel – Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Språk – Norsk

Antall sider – 128

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-599-6