Rapporten tar for seg ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernet. Har disse behov for andre etterverntiltak enn annen barnevernungdom? Trengs et flerkulturelt ettervern, og hva burde i så fall innholdet i et slikt ettervern være?
Et flerkulturelt ettervern?
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20095/20095.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – FAFO

Undertittel – Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern

Språk – Norsk

Antall sider – 108

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-663-0