Vi undersøker både hvordan kvinnene selv og deres ektemenn opplever sin situasjon, og hvordan kommunene jobber med denne innvandrergruppen. I rapporten ser vi nærmere på kvinnenes sosiale nettverk, språk og språkopplæring, arbeid, økonomi og informasjon. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
En fot innenfor?
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20109/20109.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – FAFO

Undertittel – Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Språk – Norsk

Antall sider – 97

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-677-7