Disse handler både om metoder for å informere om, komme i kontakt med og gjennomføre datainnsamlingen, men også om å sikre at dataene som er samlet inn om de ulike gruppene er sammenliknbare. Denne rapporten har som ambisjon å systematisere og sammenfatte datafangsterfaringene fra et knippe norske – og enkelte utenlandske – undersøkelser som er spesielt tilrettelagte for sammenlikning mellom ulike etniske grupper (i praksis landgrupper).
Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20114/20114.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – FAFO

Språk – Norsk

Antall sider – 127

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-682-1