Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling i Europa (OECD) har et felles rapporteringssystem for migrasjonsutvikling i medlemslandene, kalt SOPEMI. Hvert år sender Norge en migrasjonsrapport som gir en oversikt over utviklingstrekk i innvandrings-, integrerings- og inkluderingspolitikken.
Rapporten er hovedsakelig basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet. Den omhandler ulike former for innvandring, statsborgerskap, generell integreringspolitikk, opplæring, arbeidsmarked, valgdeltakelse og diskriminering. Sammen med rapportene fra andre medlemsland, er den norske rapporten en viktig kilde for den årlige publikasjonen fra OECD International Migration Outlook.

Internasjonal migrasjon 2009-2010
Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Report_oecd_2010_final.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – Espen Thorud, Eva Haagensen, Finn Ola Jølstad (Statistisk Sentralbyrå ,Utlendingsdirektoratet)

Undertittel – SOPEMI-report for Norway

Språk – Engelsk

Antall sider – 77

Dokumenttype – rapport

Utgiver – Statistisk Sentralbyrå, Utlendingsdirektoratet