Rapporten bygger på en studie av policy og praksis når det gjelder kommunikasjon med innvandrerbefolkningen innen tre sentrale tjenestesektorer: NAV, skatt og helse. Studien er utført av analyseselskapet ideas2evidence på oppdrag fra IMDi.

Rapporten er basert på analyser av kvalitative intervju med representanter fra de respektive direktoratene og fokusgruppesamtaler med lokale tjenesteytere innenfor hver sektor, samt gjennomgang av sentrale dokumenter og internettsider.

Tilrettelegging av informasjon for innvandrere
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Rapport%20Tilrettelegging%20av%20off%20info%2023.05.2011.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Ideas2Evidence

Undertittel – – en studie av policy og praksis i tre sektorer

Språk – Norsk

Antall sider – 97

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-997737-7-5 (Trykt), 978-82-997737-8-2 (Nett)

Plassering i mangfoldsbiblioteket – Dd D