Sammendrag:

At Silvio Berlusconis koalisjon Casa delle Libertà ga amnesti til over 600 000 papirløse innvandrere i løpet av 2002 og 2003, kunne lett oppfattes som en selvmotsigelse: Amnestiet kom til tross for at regjeringen hadde erklært en hardere linje i «kampen mot illegal innvandring». Berlusconi-regjeringen var ellers kjent for den såkalte Bossi-Fini-loven, som av mange ble betraktet som et tydelig bevis på myndighetenes repressive, og til og med rasistiske, tendenser. Det drivende spørsmålet i denne oppgaven er derfor: Hvorfor var det antiinnvandringsfronten Casa delle Libertà som lanserte Italias og Europas, inntil da, største amnesti for de papirløse?

«Dette er ikke et amnesti»
Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Undertittel – Berlusconis amnesti til de papirløse, Italia 2002

Antall sider – 137

Dokumenttype – Masteroppgave