Til daglig gjøres det omfattende research i avisen Utrop som et ledd nyhetsproduksjonen. Store mengde relevant data er håndteres av Utrop som ellers er vanskelig tilgjengelig for allmennheten. Utrop er helt avhengig av å kunne lagre, hente tilbake og bruke dette til senere research. Et sted hvor vi lagrer slik data kan også være offentlig tilgjengelig for andre grupper som forskere, journalsiter, studenter osv. Målet med biblioteket er å lagre og tilgjengeliggjøre kvalitetssikret og brukervennlig informasjon om det flerkulturelle samfunns- og kulturlivet til allmennheten.
Innholdet i biblioteket vil være utgivelser, rapporter, publikasjoner, bøker, forskningsartikler, informasjon om organisasjoner og sentrale personer knyttet til det flerkulturelle Norge. Både materiale som allerede finnes digitalt, samt materiale som til nå ikke er tilgjengelig digitalt vil inkluderes tjenesten. 
Digib vil samle inn, indeksere og elektronisk langtidslagre kvalitativt godt og troverdig innhold i henhold til internasjonale bibliotekstandarder. Nettstedet er tiltenkt å være den primære informasjonsressursen i saker som omhandler det flerkulturelle kultur-og samfunnslivet i Norge.
Hvorfor Utrop?
Redaksjonen i Utrop gjør mye innsamlinger hver dag. Det er store mengder data som rapporter, forskning, kilder, personer osv som vi kommer over hver dag i vårt arbeid. Dette har Utrop mulighet til å lagre og tilgjengeliggjøre for andre.
Gjennom sin nettportal har Utrop markert seg som en vellykket formidler av flerkulturelle temaer. 
Mål
Digib skal bli den største sammenslutningen av ulike innholdsleverandører på det flerkulturelle feltet som skal nå sluttbrukeren. 
Hovedformålet er å etablere og drifte en ledende flerkulturell og digital plattform for lagring, tjenesteyting, distribusjon og ressurshenvisning om det flerkulturelle samfunns- og kulturlivet. Muligheten til økt tilgang, bruk og gjenbruk av det digitale innholdet er med på å fremme utviklingen av et kunnskapsbasert samfunn. Derfor skal innhold være tilgjengelig via flere kanaler, for eksempel gjennom samarbeidspartnernes eller innholdsleverandørenes hjemmesider. Slik bevarer man digitalt den historiske utviklingen innenfor migrasjonsfeltet. 
I tillegg til å fungere som en informasjonskanal vil det lagrede innholdet bane vei for å dokumentere nye kunnskap, trender og mønster gjennom tiden. 
Ved å fokusere på søk- og finn-funksjonene, samt gi plass til digitalt innhold som ellers ikke kommer fram i de store mainstream-kanalene, kan vi nå fram til brukere fra ulike samfunnslag.
Teknisk plattform
Vi vil ta i bruk av Dublic Core/XML slik Europeisk digitalbibliotek Europeana ønsker for levering av innhold noe som vår publiseringsløsning støtter i dag.
Alle dokument som produseres i XML-format skal langtidslagres
Alle dokument som skrives i Word skal langtidslagres i Word-format
Alle andre dokument skal langtidslagres i PDF-format
Alle format som innleveres langtidslagres
Grunnlagsdata
Innholdet i biblioteket vil være tekster, linker, bilder, illustrasjoner, lydfiler, filmfiler, flashfiler, PDF/XML/WORD, andre nedlastbare filer, databaser som for eksempel kataloger og interaktive verktøy.
1. Rapporter, utgivelser og publikasjoner
2. Forskning
3. Bøker, utstillinger og levende bilder
4. Mediearkiv
5. Katalog over organisasjoner og personer