Hanne C. Kavli

Last ned rapport

Flertallet av barn og unge som vokser opp i Norge i dag, har på et eller annet tidspunkt vært med i et idrettslag, et korps eller en annen organisert fritidsaktivitet. I tillegg brukes tiden på skole, på venner og på familie. Med innvandringen har imidlertid bildet av barns og unges fritid blitt mer mangfoldig og sammensatt. Ikke alle deltar i organiserte fritidsaktiviteter i løpet av oppveksten, og i enkelte grupper av minoriteter er det markerte forskjeller i aktivitetsnivå mellom gutter og jenter. Er det grunn til bekymring? Skal det offentlige bry seg med hva barn gjør etter skoletid, eller beveger man seg da for langt inn i familienes private sfære? I denne rapporten rettes søkelyset mot tiden etter skoletid for barn og unge i Oslo, slik den arter seg for de som har foreldre født i Pakistan, Somalia eller Norge. Vi ser nærmere på hvordan barn og unge i ulike grupper bruker tiden og på hvilke arenaer de deltar. Rapporten bygger i hovedsak på data fra intervjuer med 220 somaliske foreldre, 375 pakistanske foreldre og 3000 norske foreldre med barn i skolealder.