Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Last ned rapport

Større samordning på tvers av sektorar og forvaltningsnivå er nødvendig for å kome vidare med busettingsutfordringa, viser ein ny rapport frå Fafo. Ein god og stabil busituasjon er viktig for flyktningar sin integrering og levekår.