Malin Dahle
Jan Erik Grindheim
Asle Høgestøl
Jostein Ryssevik

Last ned rapport

Evalueringsrapporten viser at avtalene har bidratt til å styrke arbeidet på integreringsfeltet, samt samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunale aktører.