IMDi ga i slutten av 2012 Institutt for samfunnsforskning et forskningsoppdrag der formålet har vært å få mer kunnskap om barn og unge med innvandrerbakgrunn som har lengre utenlandsopphold i løpet av grunnskole og videregående opplæring.

Institutt for samfunnsforskning har sett på omfang av og motivasjon for å sende barna utenlands, og konsekvenser for videre utdanningsløp og integrering. De har spesielt tatt for seg barn og unge med pakistansk og somalisk bakgrunn. Barn/unge, foreldre og skolerepresentanter har vært intervjuet.

Transnasjonal oppvekst
Antall sider – 266

ISBN – 978-82-7763-433-3 (papir), 978-82-7763-434-0 (nett)

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/2014/Transnasjonal_oppvekst-Institutt_for_samfunnsforskning.pdf

Undertittel – Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn

Utgitt år – 2014

Språk – Norsk

Utgiver – Institutt for samfunnsforskning

Undertittel – Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn