I denne rapporten drøfter vi først hva som er innholdet i og hensikten med mangfoldspolitikken. Deretter systematiseres erfaringer innenfor tre ulike områder av mangfoldspolitikken: For det første gjennomgår vi resultater fra forskningen som har vært gjennomført for å undersøke omfanget av diskriminering i arbeidslivet. Deretter ser vi på erfaringene med tiltak for å kvalifisere og integrere innvandrere i arbeidslivet. Til sist analyserer vi erfaringene med aktivitets- og rapporteringsplikten som er pålagt arbeidsgivere.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet
ISBN – 978-82-7422-988-4 (papirutgave), 978-82-7422-989-1 (nettutgave)

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20301/20301.pdf

Språk – Norsk

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

Antall sider – 65

Utgitt år – 2013

Undertittel – En kunnskapsstatus