Afrikanske drømmer på europeiske gater er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner født i Nigeria som befant seg i gateprostitusjon i Norge våren 2006, samt feltarbeid i prostitusjonsmiljøene i Oslo og Stavanger. Til sammen har vi snakket med over åtti nigerianske kvinner i norsk gateprostitusjon. Rapporten søker å belyse følgende: Hvem er kvinnene? Hvordan og hvorfor kom de til Norge? Hvilke betingelser jobber de under, og hvordan er livet deres her?
Afrikanske drømmer på europeiske gater
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/525/525.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – FAFO

Undertittel – Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

Språk – Norsk

Antall sider – 84

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-533-3