Tlf offentlig – Nei

Mobil offentlig – Nei

E-post offentlig – Nei

Kommune – Hamar

Facebook profil –

Min eller min forelder sitt fødeland – Somalia

E-postadresse – uab@imdi.no

Webside –

Kvalifikasjoner – Cand. mag. i offentlig styring; videreutdanning i sosialpedagogisk veiledning; studerer nå administrasjon og ledelse.

Nestleder i KIM.
Minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Poststed – Hamar

Språk – Somali, Norsk

Tlf –

Etternavn – Abduqadir

Interressert i – intervjuobjekt media

Fornavn – Ubah

Post nr – 2307

Mobil – +4795452478

Kvalifikasjoner – Cand. mag. i offentlig styring; videreutdanning i sosialpedagogisk veiledning; studerer nå administrasjon og ledelse.

Nestleder i KIM.
Minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tlf offentlig – Ja

Mobil offentlig –

E-post offentlig – Ja

Min eller min forelder sitt fødeland –