Har arbeidsgiverne andre krav og forventninger til innvandrere enn til nordmenn? Hvilke erfaringer har de gjort seg med tiltaket, og hva skal til for at praksisplassen skal føre til ordinær ansettelse? Hvilken rolle spiller samarbeidet med tiltaksarrangører og NAV Arbeid? Vi har også intervjuet innvandrere som er deltakere på praksisplass-tiltaket om deres erfaringer. Bidrar tiltaket til kompetanseheving og økt selvtillit, eller til avmaktsfølelse og påførte nederlag?

«Vi får jo to ekstra hender»
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20026/20026.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – FAFO

Undertittel – Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere

Språk – Norsk

Antall sider – 70

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-592-9