Godt no(rs)k – om språk og integrering, er en kunnskapsoppsummering på norskopplæringsfeltet, og temaet belyses gjennom fag- og forskningsartikler, intervjuer og essay.
Rapporten ser på tilbudet og organiseringen av norskopplæringen, samt utfordringer knyttet til norskkunnskaper og intergrering av voksne innvandrere i arbeids- og samfunnsliv.
Kunnskap for å styrke tilbudet
Rapporten ser blant annet på hvilke grupper som har tilbud om norskopplæring og hvordan tilbudet er i kommunene, hvordan arbeidsplassen kan brukes som læringsarena, og hva som er fordelen med dette.
– Rapporten gir oss mye viktig kunnskap. Vi skal sammen med kommunene bruke kunnskapen til å se på hvordan norskopplæringstilbudet kan styrkes, sier statsråd Lysbakken til imdi.no.

Godt no(rs)k
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/PRINTVERSJON_Godt%20norska.pdf

Antall sider – 120

Undertittel – – Om språk og integrering

Utgiver – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk

Utgitt år – 2010