Tlf offentlig – Nei

Mobil offentlig – Nei

E-post offentlig – Nei

Kommune – Oslo

Facebook profil – http://www.facebook.com/mahmona.khan

Min eller min forelder sitt fødeland – Pakistan

E-postadresse – mahmonakhan@yahoo.com

Webside –

Kvalifikasjoner – Forfatter, journalist og tidligere redkatør av X-plosiv.no

Poststed – Oslo

Språk – Engelsk, Urdu, Norsk

Tlf –

Etternavn – Khan

Interressert i – Styreverv, intervjuobjekt media

Fornavn – Mahmona

Post nr – 1163

Mobil – 911 87 737