Tlf offentlig – Nei

Mobil offentlig – Nei

E-post offentlig – Nei

Kommune –

Facebook profil –

Min eller min forelder sitt fødeland – Peru

E-postadresse – erlinda.munoz@oslo.folkehjelp.no

Webside –

Kvalifikasjoner –

Poststed –

Språk – Spansk, Norsk

Tlf – 23 38 68 05

Etternavn – Muñoz

Interressert i –

Fornavn – Erlinda

Post nr –

Mobil – 979 73 605

Interressert i – intervjuobjekt media, intervjuobjekt forskning

Min eller min forelder sitt fødeland –

Tlf offentlig –

Mobil offentlig –

E-post offentlig –

Kvalifikasjoner – Er ansatt i Norsk Folkehjelp i Oslo og arbeider for integrering av innvandrere i flere bydel-er.

Facebook profil – http://www.facebook.com/erlindam